Creative Intellect


Лобістські новації зазіхають на законні інтереси правовласників

Часопис “Дзеркало тижня” опублікував статтю Юрія Крайняка “З чужої тарілки”, присвячену недолікам та лобістському характеру законопроекту №6523 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав», яким, серед іншого, пропонується встановти вимогу до українських супутникових телевізійних каналів закодувати свій телесигнал.

Автор переконливо доводить, що такі новації законопроекту порушують не лише українське законодавство, але й міжнародні зобов’язання України, зокрема Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, яку депутати від правлячої більшості вже не вперше використовують для наступу на український культурний простір.

В статті також звертається увага на неприйнятні аспекти законопроекту, які безпосередньо торкаються інтелектуальної власності, а саме:

– якщо телеканал є власником створеного інформаційного продукту, то чи має право держава забороняти йому вільно розпоряджатись своїми правами, адже трансляція відбуватиметься без порушень прав інтелектуальної власності ретіх сторін;

– якщо правовласники не заперечують проти трансляції їх інформаційного продукту незакодованим сигналом, то на яких підставах держава втручається в свободу укладання цивільних правочинів між господарськими суб’єктами.